IMG 20181219 092114 070


Kenestä Helsingin yliopiston Vuoden esimies 2019?

Helsingin yliopisto sitoutuu edistämään tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä ehkäisemään syrjintää kaikessa toiminnassaan. Yliopiston päämääränä on olla edelläkävijä moninaisuutta kunnioittavan ilmapiirin sekä hyvinvoivan opiskelu- ja työympäristön luomisessa. Yliopisto tunnistaa ja poistaa käytäntöjä ja rakenteita, jotka tuottavat ja ylläpitävät eriarvoisuutta. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus sekä niiden osana esteettömyys ovat osa moninaisen ja monikielisen yliopistoyhteisön arkipäivää. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen työssä parantaa henkilöstön työhyvinvointia ja tukee organisaation tuloksellisuutta ja työnantajakuvaa.

Etsimme tänä vuonna esimiestä, joka on onnistunut yhteisöllisyyden, yhdenvertaisuuden ja tasaarvon vahvistamisessa. Millä keinoin oma esimiehesi osaa ottaa huomioon työyhteisönne yhteisöllisyyden, moninaisuuden ja toimii hyvän yhteistoiminnan mukaisesti? Kerro meille ja koko yliopistoyhteisölle – tee esitys! Lue lisää PDF-tiedotteesta!

Kampanjan suojelijana toimii yliopiston kansleri.

Vuoden Esimieheksi aiemmin valitut ovat kirjastonjohtaja Marja-Liisa Harju-Khadr, professori Timo Koponen, professori Pirjo Kukkonen, dosentti, yliopistonlehtori Marja Martikainen, professori Olli Mäenpää, kirjastonjohtaja Pirjo Rajakiili, kielipalvelujen johtaja Seija Korhonen, tutkimusteknikko Anu Ahlroos-Lehmus, kirjastonjohtaja Tuula Ruhanen, hallintopäällikkö Leo Pyymäki, professori Esa Korpi, ylivahtimestari Lasse Hämäläinen, professori Liisa Keltikangas-Järvinen, professori Jari Lavonen, johtaja Ulla-KristiinaTuomi, professori Tom Böhling, tietohallintojohtaja Ilkka Siissalo, palvelupäällikkö Sini Saarenheimo ja dekaani Hannu Nieminen..

Kuvia ja tiedotteita julkistamistilaisuuksista: 201820172016, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010 ja 2009.