Helsingin yliopiston henkilökuntayhdistys toimii yliopiston henkilöstön edunvalvojana ja yhteisen työympäristön kehittäjänä, kehittää työehtosopimuksia, neuvottelee etuisuuksista ja valvoo sopimusten noudattamista sekä kehittää yhteistoimintaa yliopistolla. Se kuuluu Yliopistojen ja tutkimusalan henkilöstöliittoon YHL:oon, jonka kattojärjestöinä ovat Palkansaajajärjestö Pardia ja Toimihenkilökeskusjärjestö STTK.

Yhdistyksen toimistosta saat yksityiskohtaisia tietoja HYHYn toiminnasta ja sen tarjoamista palveluista. 

Luottamusmiespäivystys maanantaisin klo 9-11 ja keskiviikkoisin klo 15-17. Luottamusmiesten yhteystiedot löytyvät joko omasta alavalikostaan tai yhteystiedot -sivulta.