Helsingin yliopiston henkilökuntayhdistys toimii yliopiston henkilöstön edunvalvojana ja yhteisen työympäristön kehittäjänä, kehittää työehtosopimuksia, neuvottelee etuisuuksista ja valvoo sopimusten noudattamista sekä kehittää yhteistoimintaa yliopistolla. HYHY kuuluu Palkansaajajärjestö PRO Pardiaan ja Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:hon.

Yhdistyksen luottamusmiehiltä saat yksityiskohtaisia tietoja HYHYn toiminnasta ja sen tarjoamista palveluista. 

Luottamusmiespäivystys keskiviikkoisin klo 15-17. Luottamusmiesten yhteystiedot löytyvät joko omasta alavalikostaan tai yhteystiedot -sivulta.