Ehdota Vuoden esihenkilöä 2022!

20.10.2022

Helsingin yliopiston henkilökuntayhdistys HYHY ry. valitsee vuosittain Helsingin yliopiston Vuoden esihenkilön. Vuoden esihenkilö valitaan nyt 23. kerran.

Kenestä Helsingin yliopiston Vuoden esihenkilö 2022?

Yliopiston strategiassa todetaan, että ”vuonna 2030 Helsingin yliopisto on paras paikka opiskella, opettaa, tutkia ja työskennellä. Menestyksemme edellytyksenä on hyvinvoiva, tasa-arvoinen ja osallistuva yliopistoyhteisö. Vahvistamme työyhteisön demokratiaa ja aitoa, myötäelävää moniarvoisuutta, joka syntyy kunnioittamalla ja tukemalla jokaista yliopistoyhteisön jäsentä. Kannustavalla esihenkilötyöllä ja aidosti yhteisöä osallistavalla johtamisella mahdollistamme jokaisen yliopistolaisen osallistumisen yhteisten asioiden hoitamiseen ja työssä onnistumisen kokemuksen”.

Poikkeustilanne yliopistossa koronapandemiasta johtuen jatkui pitkään ja nyt paluu uuteen tapaan tehdä työtä on alkanut. Etsimme tänä vuonna esihenkilöä, joka on onnistunut tukemaan työyhteisöään tässä haastavassa tilanteessa. Hakemamme esihenkilö on huomioinut työyhteisön tarpeet monipaikkatyöhön siirryttäessä sekä tukenut paluuta kampuksille. Hyvässä ehdotuksessa kerrotaan, miten Vuoden esihenkilö on tässä tilanteessa voittanut haasteet ja saanut rakennettua yhteisöllisyyttä uudessa toimintaympäristössä.

Esityksiä Helsingin yliopiston Vuoden esihenkilöksi 2022 voivat tehdä kaikki Helsingin yliopiston työntekijät.

Esitykset tehdään viimeistään torstaina 17.11.2022 e-lomakkeella: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/120251/lomake.html. Esitykseen tarvitaan seuraavat tiedot: esitettävän nimi, nimike ja yksikkö, esityksen perustelut, esittäjän/esittäjien nimi/nimet.

Huom! Aiempina vuosina tehty esitys voidaan ottaa huomioon, mikäli se vahvistetaan kirjallisesti e-lomakkeella määräaikaan mennessä.

Helsingin yliopiston Vuoden esihenkilö -kampanjan suojelijana toimii kansleri Kaarle Hämeri. Helsingin yliopiston Vuoden esihenkilön valitsee henkilökuntayhdistyksen tiedotustyöryhmä. Valinta julkistetaan joulukuussa. 

Lisätietoja: puheenjohtaja Elisa Hyytiäinen puh. 050 359 3828, elisa.hyytiainen@helsinki.fi