Hallitus

kHallitus hoitaa yhdistyksen asioita ja valvoo jäsenten etuja sääntömääräisissä vuosikokouksissa hyväksyttyjen periaatteiden mukaan. 

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja 4-10 muuta jäsentä, sekä tarvittaessa enintään 10 yleisvarajäsentä.
Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
Syyskokouksessa valitun uuden hallituksen tulee pitää järjestäytymiskokous viimeistään seuraavan vuoden tammikuun aikana ja ilmoittaa yhdistyksen toimihenkilöiden tiedot liiton toimistoon.

Hallituksen puheenjohtajaksi ja hallituksen jäseneksi sekä hallituksen asettamien toimielinten jäseneksi voidaan valita ja näissä tehtävissä voi toimia vain työelämässä tai työmarkkinoiden käytettävissä oleva yhdistyksen jäsen.

Hallituksen kokoonpano 2022-2023

Hyytiäinen Elisa, koordinaattori, puheenjohtaja

Hämäläinen Timo-Jussi, pääluottamusmies, tietotekniikka-asiantuntija, hallituksen sihteeri

Ahjolinna Merica, henkilöstösihteeri 
Ailio Hilkka, tietotekniikkasuunnittelija 
Armassalo Lea, tutkimusteknikko
Dufva Miia, tutkimusteknikko 
Niina Vickholm, siivooja (2023)
Köppä Marja-Liisa, pääluottamusmies, varapuheenjohtaja
Lemettinen Seija, laboratoriomestari
Piironen, Tapio, tietotekniikka-asiantuntija 
Valtonen Timo, henkilöstöasiantuntija 

Hallituksen kokousajat saat ottamalla yhteyttä HYHYn puheenjohtajaan.
Kokouspaikka yhdistyksen toimisto, Meritullinkatu 9 B 24, Helsinki

Valmistelujaoston (VJ, eli puheenjohtajat ja pääluottamusmiehet) kokoukset pidetään tarvittaessa noin viikkoa ennen hallituksen kokousta.