Jäsenedut; koulutus

HYHY järjestää mm. ammattialakohtaisia ajankohtaispäiviä, kehittämisseminaareja, yleisiä tiedotustilaisuuksia kampuksilla ja ammattiyhdistystietouden koulutuksia ja tukee jäsenten opiskelua koulutustuin. YHL:stä voi anoa yhdistyksen kautta tutkinnon suoritettuaan tutkintostipendiä.

HYHY:n jäsenellä on mahdollisuus osallistua HYHY:n ja Pron (https://proliitto.fi/fi) sekä näitä lähellä olevien koulutusyhteisöjen (esim. Aktiivi-instituutti ja TJS-Opintokeskus) koulutuksiin.

Ammattiliitto Pro (https://proliitto.fi/fi) osallistuu pyydettäessä yhdistyksen järjestämiin kampustiedotustilaisuuksiin ja se järjestää luottamusmiehille, työsuojeluvaltuutetuille ja muille henkilökunnan edustajille kouluksia, perus-, jatko- ja teemakursseja sekä ajankohtaispäiviä. Kirjaudu https://proplus.fi/ Sieltä löydät koko koulutustarjonnan ja sitä kautta ilmoittaudut myös koulutuksiin.

Aktiivi-instituutin koulutustarjonta on suunnattu monelle eri taholle. Kurssivalikoimasta löytyy perinteisten luottamusmies- ja työsuojelukoulutusten lisäksi työhyvinvointiin ja voimavarojen hyödyntämiseen tähtääviä koulutuspaketteja.
TJS-Opintokeskus tarjoaa koulutusta mm. lakitietämyksestä, tietokoneohjelmien käytöstä, viestinnästä, henkilöstökoulutuksesta, yhdistystietämyksestä ja monesta muusta aiheesta. Koulutustarjonta on nähtävissä TJS:n kotisivuilla.

Koulutuksien järjestäjillä on koulutukset yleensä internet-sivuillaan nähtävillä. Koulutuksiin ilmoittaudutaan koulutusorganisaation tiedotteista tai sivuilta löytyvien ohjeiden mukaan.

Osa koulutustarjonnasta on HYHYn jäsenelle täysin ilmaista; osaan koulutuksia jäsen voi hakea yhdistykseltä koulutustukea (kts. opintotuki).

Opintotuki

HYHYn jäsenenä olet oikeutettu hakemaan opintoihisi taloudellista tukea, jos suoritat opintoja, jotka tukevat ammatissasi kehittymistä, jaksamista tai suoritat jotain ammattiyhdistyskoulutusta (yhdistyksen juhlavuoden rahaston ohjesääntö). HYHYlle koulutustukianomus tehdään samalla lomakkeella, kuin liitonkin hakemukset (https://www.yhl.fi/materiaalit/?user-folder=lomakkeet).
YHL myöntää puolestaan tutkintostipendejä ja harkinnanvaraisesti muuta koulutustukea. YHL:n koulutustuista löytyy lisätietoja https://www.yhl.fi/koulutustuki/ kautta.

Mikäli sinulla on esittää koulutustoiveita tai tarvitset lisätietoja koulutuksista tai opintotuista, niitä saat ottamalla yhteyttä HYHYn koulutussihteeriin: HYHY ry/koulutussihteeri Hilkka Ailio, Meritullinkatu 9 B 24, 00170 Helsinki tai sähköpostitse: koulutus @ hyhy.fi, puh. 0294 50782, 0504150160.

Koulutustyöryhmä

Yhdistys mm. tukee aktiivien toimintaa kouluttamalla sekä jäsentensä kouluttautumista taloudellisesti yhteistyössä liiton kanssa mm. myöntämällä koulutustukea kouluttautumisesta aiheutuneisiin kustannuksiin. Koulutussihteeri järjestää koulutustilaisuuksia ja käsittelee koulutustukihakemukset jotka hyväksytään hallituksessa.

Ryhmän kokoonpano:
Hilkka Ailio, tietotekniikkasuunnittelija, HYHYn koulutussihteeri 
Merica Ahjolinna, henkilöstösihteeri, HYHYn puheenjohtaja
Timo-Jussi Hämäläinen, tietotekniikka-asiantuntija, HYHYn pääluottamusmies

Lisää koulutuksesta Jäsenyys-asioissa.