Vuoden Esihenkilö

Helsingin yliopiston vuoden esihenkilöä 2021 on hallintopäällikkö Marko Niemi. 
Valintaa juhlistettiin vihdoin syyskuussa 2022.

Perustelut

Korona-aika teki entistä näkyvämmäksi sen, miten muuntautumiskykyinen ja joustava yliopistoyhteisömme on ja miten uskomattomiin suorituksiin kukin tahollaan pystyy. Lähiesihenkilöllä on tässä kokonaisuudessa erittäin suuri vaikutus, onhan hän se, joka luotsaa tiiminsä muutostilanteiden läpi ja luo kaikille hyvän ja turvallisen ympäristön tehdä töitä. Marko Niemi on onnistunut tässä tehtävässään erinomaisesti avoimella viestinnällä, helposti lähestyttävällä asioiden käsittelyllä ja aidolla välittämisellä.

Hänen kehittämiään ja yhteisöllisyyttä parantavia asioita ovat olleet mm. maanantaitiimari, joka järjestetään kerran kuussa, jossa läpikäydään tulevan kuukauden työarjenhaasteet ja yhdessä varmistetaan, että kaikilla tiimissä on riittävät resurssit näiden haasteiden selättämiseen. Tapaamisiin on kutsuttu myös oman tiimin ulkopuolisia henkilöitä ja näin poistettu turhia rajoja eri tiimien ja toimijoiden väliltä ja sitenkin luotsattu toimintaa entistä yhteisöllisempään ja yhdessä tekemistä tukevaan suuntaa. Perjantaipulla järjestetään rennolla otteella, jossa perjantai-iltapäivisin kaikilla Teams-tapaamiseen ehtivillä on ollut tilaisuus tavata toisensa, sekä kahdesti viikossa esihenkilön zoom-tunti, jonne jokainen voi halutessaan tulla huolineen ja murheineen. Nämä tapaamiset ajoittain hyvinkin hektisessä yleishallinnon työarjessa ovat vahvistaneet jo muutoinkin hyvää yhteistyötä. Palaverien jälkeen kaikki tietävät tehtävänsä ja puhaltavat yhteiseen hiileen tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Vaikeitakaan asioita ei ole vältelty, vaan ne on otettu avoimesti yhdessä käsittelyyn. Lisäksi on keskusteltu - yhdessä ja erikseen - jaksamisesta, työhyvinvoinnista, tuesta kuormittavissa tilanteissa ja asiakastyöstä tässä poikkeuksellisessa etätyöarjessa. 

Markon diplomaattinen tapa lähestyä asioita ja etenkin niiden kanssa toimivia ihmisiä onkin edistänyt montaa arjen työtä sujuvoittavaa prosessia. On selvää, että yliopiston arvomaailman mukaan toimiessaan hyvä joukkueenjohtaja tuottaa suurta lisäarvoa ei vain omalle tiimilleen ja kaikille vastuuyksiköilleen, vaan koko yliopistoyhteisölle. Marko on tässäkin mielessä joukkueenjohtotehtävässään ollut erinomainen. Hän johtaa omalla persoonallaan, omana itsenään, omalla esimerkillään ja rautaisella ammattitaidolla.