Ammattialakohtaiset valiokunnat

HYHYssä on noin 1000 työssäkäyvää jäsentä eri ammattialoilta. Valiokuntatoiminta on laajapohjaiselle, moniammatilliselle yhdistykselle välttämätöntä ja hallitus tukee valiokuntatyötä käytettävissä olevin keinoin. Hallitus päättää valiokunnista ja niiden jäsenistä. Nykyiset valiokunnat ovat atk-henkilöstön, hallinto- ja toimistohenkilöstön, kiinteistöhenkilöstön, kirjastohenkilöstön, laboratorio- ja teknisen henkilöstön valiokunta. Tutkimus- ja opetushenkilöstön jäsenet toimivat verkostomaisesti. Valiokunnan enimmäisjäsenmäärä on kaksitoista.

Valiokuntien tehtävänä on

Alla valiokuntien esittelyt ja linkit lisätietoihin.   

ATK-henkilöstön valiokunta

Atk-valiokunta järjestää ammattialakohtaisia keskustelutilaisuuksia jäsenilleen ja ottaa käsiteltäväkseen jäsenten esille nostamia asioita. Valiokunta ylläpitää sähköpostilistaa hyhy-atk @ helsinki.fi, joka toimii tiedotus- ja keskustelukanavana. Postituslistalle hyhy-atk-valiokunta @helsinki.fi voi lähettää erityisesti atk-valiokunnalle tarkoitettua postia.

Hallinto- ja toimistohenkilöstön valiokunta

Hallinto- ja toimistohenkilöstön valiokunta koostuu yhdistyksen toimistotyön ammattilaisista. Jäsenistössä on hallinnon, talouden ja sihteerityön ammattilaisia eri puolelta yliopistoa.

Kiinteistöhenkilöstön valiokunta

Valiokunta koostuu kiinteistönhoidon ja -huollon ammattilaisista. Se valmistelee ja esittelee alansa asioita yhdistyksen hallitukselle sekä osallistuu toimialansa asioissa myös liittotason päätöksentekoon.

Kirjastohenkilöstön valiokunta

Valiokunta huolehtii yhdistyksen kirjastoväen edunvalvonnasta. Se muodostaa yhdyssiteen ja keskustelufoorumin koko yliopiston kirjastolaisten asioissa.

Laboratorioteknisen henkilöstön valiokunta (LABTEK)

Valiokunta valmistelee ja esittää ammattialaansa läheisesti liittyviä asioita hallitukselle päätettäväksi. Valiokunta on myös suorassa yhteydessä liiton ammattialakohtaiseen toimikuntaan, jossa yliopisto- ja tutkimusalan laboratorio-tekninen henkilöstö voi osallistua ammattialansa asioiden käsittelyyn valtakunnan tasolla.

Opetus- ja tutkimushenkilöstön valiokunta

Opetus- ja tutkimushenkilöstön valiokunta toimii HYHYssä verkostona, tarvittaessa tiedottaa sähköpostitse.