KUTSU YHDISTYKSEN KEVÄTKOKOUKSEEN 28.3.2023 klo 16.30

13.3.2023

Lämpimästi tervetuloa Helsingin yliopiston henkilökuntayhdistys HYHY ry:n sääntömääräiseen kevätkokoukseen, joka järjestetään yhdistyksen toimistolla Meritullinkatu 9 B 24 klo 16.30 alkaen.

  1. Kokouksen avaus
  2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
  3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
  5. Esitetään toimintakertomus, tilinpäätös v. 2022 ja toiminnantarkastajan lausunto
  6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
  7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Kokouksen jälkeen keskustelua ajankohtaista asioista.

Tarjoilua varten ilmoittaudu kokoukseen viimeistään perjantaina 24.3.2023

osoitteessa hyhy@hyhy.fi.

Tervetuloa
HYHY ry, hallitus