Tietosuojaseloste

 1. Rekisterinpitäjän yhteystiedot
  Helsingin yliopiston henkilökuntayhdistys HYHY - Personalföreningen vid Helsingfors universitet
  HYHY ry., Meritullinkatu 9 B 24, 00170 Helsinki, hyhy@hyhy.fi, Y-tunnus: 0835305-4.
 2. Yhteyshenkilö rekisteriasioissa
  Timo-Jussi Hämäläinen, hyhy@hyhy.fi, puh. 02941 44277.
 3. Mitä henkilötietoja HYHY ry. kerää
  Yhdistys käyttää ammattiliitto Pron jäsenrekisteriä.
  Ilmoittautumis- ja osallistumislistojen ylläpitoa varten yhdistys kerää seuraavia tietoja: nimi,
  sähköpostiosoite, työpaikka (tiedekunta/erillinen laitos).
 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
  Ilmoittautumiset tilaisuuksiin ja koulutuksiin, osallistumiset arvontoihin, kilpailuihin ja tapahtumiin.
 5. Mistä tietoja kerätään / tietolähteet
  -verkkosivujen palaute
  -sähköpostiyhteydenotot
  -palautelomakkeet tilaisuuksissa
  -arvontoihin, tilaisuuksiin ja kilpailuihin ilmoittautuneet henkilöiltä itseltään
 6. Henkilötietojen käsittelijät ja luovuttaminen muille
  Henkilötietoja ei luovuteta muille.
 7. Henkilötietojen säilytysaika
  Tietoja säilytetään niin kauan kuin se on tarpeellista tapahtuman järjestämiseksi tai muun asian
  hoitamiseksi. Tietoja ei säilytetä tämän jälkeen.
 8. Tietojen siirto EUn tai ETAn ulkopuolelle
  Rekisterin tietoja ei luovuteta EUn tai ETAn ulkopuolelle.
 9. Rekisterin suojauksen periaatteet
  Tietoja käsittelevät vain HYHYn toimihenkilöt (mm. hallitus ja luottamusmiehet).
  Tietoja säilytetään salatuilla tallennusvälineillä, joihin pääsy on rajattu henkilöille, joilla on
  tehtävänsä puolesta oikeus käsitellä ao. tietoja.
 10. Tarkastusoikeus
  Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin ja
  saada tietoja käsiteltävistä henkilötiedoista. Tarkastuspyyntö tulee lähettää sähköisesti
  osoitteeseen hyhy@hyhy.fi tai kirjallisesti osoitteeseen: HYHY ry., Meritullinkatu 9 B 24, 00170
  Helsinki.
 11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista
  Henkilöillä, joiden tietoja on tallennettu rekisteriin, on oikeus oikaista heitä itseään koskevat
  virheelliset tiedot ilmoittamalla niistä järjestelmän pääkäyttäjille sähköpostiosoitteeseen
  hyhy@hyhy.fi.
 12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
  Henkilöillä, joiden tietoja on tallennettu rekisteriin, on oikeus kieltää käsittelemästä heitä itseään
  koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja
  mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.


Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 7.2.2022.